วันนี้คุณกิติภรณ์ ชาลีจันทร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Discerning Eyes ซึ่งเป็นกลุ่มนักสะสมศิลปะชื่อดังแห่งวงการศิลปะได้ให้เกียรติ คุณโยทะกา จุลโลบลพิธีกรแห่งรายการ Great Stars Art Show ได้สัมภาษณ์ถึงที่มาของการจัดตั้งกลุ่มและนิทรรศการ Rendezvous (สังสรรค์+ศิลป์) ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงผลงานสะสมศิลปะที่หาชมได้ยาก โดยล้วนแล้วเป็นผลงานสะสมส่วนตัวของเหล่าบรรดานักสะสมทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ โดยจะมีทั้งผลงานของศิลปินระดับตำนานและศิลปินชื่อดังในยุคปัจจุบัน อาทิผลงานของ จ่าง แซ่ตั้ง , สมโภชน์ อุปอินทร์, อังคาร กัลยาณพงศ์, ชาติชาย ปุยเปีย, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันทรงคุณค่าทั้งสิ้น

นิทรรศการจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน – วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ( Moca Bangkok) เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่คอศิลปะห้ามพลาด