เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท Great Stars Digital ได้ส่งมอบผลงานประติมากรรม ( เทพธิดาแห่งทางช้างเผือก,2018 ) ผลงานที่สร้างสรรค์โดยประติมากรผูู้มีชื่อเสียง “ อาจารย์ ประสิทธิ์ เอมทิม ” มอบให้ “ คุณ จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ” นักแสดงผู้ถือได้ว่าเป็นตำนานแห่งวงการบันเทิง

ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา “ คุณ จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ” ได้ให้เกียรติกับทาง “ Great Stars Digital ” เป็นนักแสดงต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการ Great Stars Charity 2018 ซึ่งในครั้งนี้ได้มีมอบผลงานที่สตูดิโอของ “ อาจารย์ เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล ” งานนี้เมื่อ“ คุณ จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ” ได้เห็นผลงานประติมากรรม ก็เป็นอันปราบปลื้มมากๆ ในความงดงาน ของผลงานประติมากรรมชิ้นนี้ และได้กล่าวขอบคุณทางประติมากรผู้สร้างสรรค์ผลงาน “ อาจารย์ ประสิทธิ์ เอมทิม ” และขอบคุณโครงการ Great Stars Charity ที่ได้สร้างงานศิลปะที่งดงาม และกิจกรรมดีๆเช่นนี้