ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562”

       เนื่องด้วยหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” 

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ดิสพล จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จันศิริเรียลเอสเตท จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562” รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2561
จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านศิลปะ 42 แห่งทั่วประเทศ รวม 159 ชิ้น มาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562