ขอขอบคุณตัวแทนนักสะสมจาก สมาคมนักสะสมศิลปะไทยอาทิ คุณศรัณย์ ภัทโรพงศ์ คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ และ คุณปิยะ กิตติธีรพรชัย ได้ให้เกียรติ เดินทางมาให้สัมภาษณ์ในรายการ GREAT STARS ART SHOW ถึงเรื่องราวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม โดยมีคุณโยทะกา จุลโลบล เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยทั้งนี้ทางประธานคณะผู้บริหารบริษัท GREAR STARS DIGITAL คุณสมเกียรติ นนทิสกุล ก็ได้ให้การตอนรับ