Saturday, June 3, 2023

IMG_9823

Most popular

นิทรรศการ ศิลปะเพื่อสายน้ำ โดยกลุ่มจิตรกรไทย ณ. หอศิลป์อันดามัน

  นิทรรศการ“ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดยกลุ่มจิตรกรไทย ณ. หอศิลป์อันดามัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดนิทรรศการ“ศิลปะเพื่อสายน้ำ” โดยกลุ่มจิตรกรไทย ณ. หอศิลป์อันดามัน ซึ่งครั้งนี้เป็นการสัญจรสถานที่สุดท้ายในโครงการในปีนี้ การเปิดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดกระบี่ให้เกียรติมากันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นนายชวน ภูเก้าล้วน ดร.พินิจ บุญเลิศอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนิทรรศการ รวมถึงนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ , โดยมีพ.ต.อ.สมเด็จ สุขการ...
error: Content is protected !!