Wednesday, February 8, 2023

IMG_0052

Most popular

นิทรรศการภาพสีน้ำ “เฮือนไม้” โดย ศิลปินสีน้ำมือ 1 ของล้านนา อาจารย์ ธนกร ไชยจินดา

นิทรรศการภาพสีน้ำ “เฮือนไม้” โดย ศิลปินสีน้ำมือ 1 ของล้านนา อาจารย์ ธนกร ไชยจินดา ธนกร ไชยจินดา จากสถาปนิกสู่ศิลปินสีน้ำชั้นครู ผู้มีความรักในงานศิลปะตั้งแต่เด็ก ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเมธีวุฒิกร ซึ่งในสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของคนที่มีความสามารถด้านศิลปะ กระทั่งเรียนจบจึงได้ไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพเชียงใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม เมื่อเรียนจบได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยสถาปนิกในบริษัทเอกชนหลายแห่ง แต่ด้วยใจรักในศิลปะสีน้ำ จึงฝึกฝนพัฒนาตนเองจนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในความสามารถด้านงานศิลปะสีน้ำ และมีผลงานออกสู่สายตามากมายหลายร้อยภาพ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษสอนงานศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่หลายสถาบัน มีลูกศิษย์มากมายเพราะใช้เวลาว่างในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจงานด้านศิลปะ เชิญชม… งานแสดงนิทรรศการภาพสีน้ำ🖌...
error: Content is protected !!