Saturday, June 3, 2023

GSA17APWS01

Most popular

ตาลปัตร ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ว.วชิรเมธีโชว์ภาพ 3 ศิลชินแผ่นดินล้านนา

"ตาลปัตร" ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย ว.วชิรเมธีโชว์ภาพ 3 ศิลชินแผ่นดินล้านนา ช่วยสร้างรายได้เข้าเมือง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้ก่อตั้งศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงรายกล่าวว่าตาม ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ จ.เชียงราย ศิลปินเชียงราย และ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดโครงการ "มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียน นาเล่ เชียงราย 2023" ในช่วงเดือน ธ.ค.2566- เม.ย.2567 เป็นการรามพลังทุกภาคส่วนที่มุ่งใช้ศิลปะสื่อสารสร้างการรับรู้...
error: Content is protected !!