Thursday, June 8, 2023

GSA17APUS01

Most popular

ธ.-สศร.ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” 17 จังหวัดภาคเหนือ

วธ.-สศร.ร่วมบูรณาการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเครือข่ายศิลปินชาวนครสวรรค์เปิดโมเดล “ศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art Inspiring Happiness) ภายใต้แนวคิด “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" รวม 17...
error: Content is protected !!