Friday, February 3, 2023

GSA17APPG02

Most popular

อาจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

สาระศิลป์จะพาท่านไปรู้จักกับ ศิลปินที่มีฝีมือชั้นแนวหน้าระดับเทพแห่งวงการศิลปะ ที่มีชื่อเสียงและอัตลักษณ์ของสี ทีแปรง และบรรยากาศของผลงานสร้างสรรค์ที่ชวนน่าหลงไหล และยังเป็นอีกหนึ่งขุนพลทางศิลปะในโครงการ Great Stars Charity 2018 อาจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพ เขียนรูป ทำเครื่องหนังตะลุง ขับกลอนมะโนรา เริ่มสนใจศิลปะตั้งแต่ยังเด็ก พอจบชั้นมัธยมศึกษา ได้ไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่...
error: Content is protected !!