Monday, March 27, 2023

GSA17APAS01

Most popular

มนตราแห่งท้องทุ่ง

การได้ถือกำเนิดจากครอบครัวในชนบท สภาพแวดล้อมที่เป็นท้องทุ่ง ชาวนา ชาวสวน คืออาชีพหลักของครอบครัว ใช้ชีวิตท่ามกลางความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความเอื้ออาทร แบ่งปัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยของผู้คน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่น่าหลงไหลของสังคมชนบท ทั้งหมดคือบันทึกของความทรงจำที่งดงาม ตั้งแต่เด็กและยังคงชัดเจนเสมอมา แม้นว่าบางช่วงของชีวิตได้ย่างก้าวเข้าสู่สังคมเมือง สังคมแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน สังคมแห่งการแสวงหาแต่ผลประโยชน์ ตัวใครตัวมัน ที่เหือดแห้งน้ำจิตน้ำใจ ก็หาใช่สังคมแห่งความสุขที่ตนเองต้องการ งานชุด "มนตราแห่งท้องทุ่ง" /MAGIC FIELD ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ Woodcut เสมือนการย้อนรำลึกและคนหาปรัชญาแง่คิดที่ซ่อนตัวในวิถีเดิมอีกครั้ง ...
error: Content is protected !!