Monday, November 29, 2021

IMG_1807

Most popular

“ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik) ในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น และนิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ...
error: Content is protected !!