“เราคาดหวังว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพร้อมเพรียงกันต่อไป”
https://mgronline.com/local/detail/9620000027130

ศิลปินใช้ถ่านชาโคลวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ
https://www.newtv.co.th/news/31896

ศิลปินใช้ถ่านชาโคลวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพฯ
https://www.tnnthailand.com/content/14800