บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง :

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. โทร. 02 537 1388
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 097 242 9333

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง :

http://www.pttplc.com/th/Documents/Sustainability%20Highlight/ใบเชิญชวนและสมัครประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่34.pdf