“What’s Thai Art Exhibition by The Arts Club Bangkok”

นิทรรศการศิลปะที่อยากเชิญทุกท่านมาชมและร่วมกันค้นหาว่า “แท้จริงแล้วอะไรคือความเป็น ไทย”

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2562
ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

พิธีเปิดนิทรรศการ
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

และขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการเสวนาจากเหล่าศิลปินชั้นนำของประเทศในหัวข้อ “What’s Thai : แท้จริงแล้วอะไรคือความเป็นไทย” ในเวลา 19.00 น. ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 มีนาคม บริเวณด้านหน้าลานนิทรรศการ

มาร่วมกันค้นหาครับว่า “ศิลปะไทยคืออะไร” และ “แท้จริงแล้วอะไรคือความเป็นไทย”

#Whats_Thai_Art_Exhibition
#The_Arts_Club_Bangkok


จากใจผู้จัด

ศิลปะไทยคืออะไร แท้จริงแล้วความเป็นไทยหรือรากเหง้าความเป็นไทยในงานศิลปะของบ้านเราคืออะไร เป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเริ่มรู้ว่างานศิลปะไทยไม่ใช่แค่เรื่องของงานลายไทยหรืองานศิลปะแบบที่เราจะได้เห็นตามจิตรกรรมฝาผนังในวัดวาอารามต่างๆเพียงเท่านั้น นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานศิลปะไทยเท่านั้นเอง

หลังจากเกิดข้อสงสัยนี้ขึ้น ผมก็เริ่มค้นหาคำตอบ จากการไปสอบถามครูบาอาจารย์ อ่านบทสัมภาษณ์ ไปร่วมการฟังบรรยาย หรือแม้กระทั่งค้นคว้าหาข้อมูลจากงานวิจัย สิ่งที่ได้รับหลังจากหาข้อมูลมาพอสมควรก็คือ ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ “ความเป็นไทย” เป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม หาคำอธิบายชัดเจนได้ยาก ศิลปินต่างนิยามความเป็นไทยตามปรัชญาทางศิลปะของตนเอง

จากการที่ผมค้นหาข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ไม่ได้ หลายครั้งที่ผมต้องพูดคุยหรือให้ข้อมูลกับเพื่อนหรือนักสะสมหน้าใหม่ๆที่ต้องการข้อมูลสำหรับการเริ่มสะสมงานศิลปะ ผมก็ทำได้เพียงแค่ให้ข้อมูลคร่าวๆ ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ทำให้ผมเพียรพยายามหาคำตอบว่า “แท้จริงแล้วความเป็นไทยคืออะไร” มาโดยตลอด

หลังจากเฝ้าหาคำตอบอยู่นาน ผมก็พบทางออกว่าผมไม่จำเป็นต้องหาคำตอบในเรื่องนี้เพียงคนเดียว ผมสามารถให้ทุกคนที่สงสัยในเรื่องนี้มาร่วมกันหาคำตอบกับผมได้ ผมจึงได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้น และเชิญศิลปินที่ทำงานศิลปะไทยไม่ว่าจะเป็นแบบประเพณี แนวประเพณี หรือไทยร่วมสมัย มาร่วมแสดงผลงานเพื่อให้ทุกคนที่เกิดคำถามเดียวกันกับผม มาร่วมหาคำตอบว่า “ศิลปะไทยคืออะไร” แท้จริงแล้วความเป็นไทยในงานศิลปะของบ้านเราคืออะไร ในนิทรรศการครั้งนี้

หวังว่าทุกท่านจะได้รับคำตอบสำหรับคำถามนี้หลังจากที่ได้มาชมผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติทั้งสามท่าน และศิลปินชั้นนำของประเทศที่ผมได้เชิญมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้นะครับ

ปกรณ์ชัย วรจิตชุติวัฒน์
ผู้จัดงาน What’s Thai Art Exhibition by The Arts Club Bangkok