? #พิธีเปิด๑๕มีนาคมนี้ ๑๔:๐๐ น. *For English, please scroll down*

?ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร”? โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดง ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ชมฟรี ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
? พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร. ๐๓๔-๒๗๑-๓๗๙ Facebook Page : Psg Art Gallery www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

. . . . . . . . . . . . . . .

จากเหตุการณ์ต้นไทรเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ ได้โค่นล้มเนื่องจากเกิดลมพายุกรรโชกแรง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เหตุการณ์ดังกล่าวทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเห็นควรให้นำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงดำเนินกิจกรรมโครงการ “ศิลปกรรมจากต้นไทร” เพื่อสนองกระแสพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการเชิญคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ และศิลปินรับเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติในการนำไม้จากต้นไทรมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ทั้งในลักษณะของการใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์หรือเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์

นิทรรศการศิลปกรรมจากต้นไทร เป็นการแสดงออกถึงผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ อันสืบเนื่องมาจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งได้เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ รวมรวมผลงานศิลปกรรมมากกว่า ๓๐ ชิ้นจากหลากหลายเทคนิควิธีการ ทั้งผลงานวาดเส้น ผลงานจิตรกรรม ผลงานประติมากรรม สื่อประสม และวิดีโอ ทั้งหมดล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ทั้งในด้านความคิดและความสนใจในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันของศิลปินจากรั้วคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติงานทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดหวัดนครปฐม และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.

โดยนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในโอกาสพิเศษนี้คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์บรมราชกุมารี จึงใคร่ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่สนใจในงานศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมชมผลงานศิลปกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยหอศิลป์บรมราชกุมารี เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ชมฟรี ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

? #OpeningOn15March!! WELCOME ?”Art from Banyan tree” Exhibition By Members and Guests from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University?

On view 11 – 20 March 2019

Open : Mondays – Saturdays. 9 am – 4.30 pm, Free Entry
Closed on Sundays and Public holidays
? Opening ceremony on Friday 15 March 19 at 2 pm
At 1st Floor, H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhonpathom

?For more information
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/