ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท Great Stars Digital ได้รวบรวมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รังสรรค์ฝีมืออันวิจิตรโดยศิลปินชั้นนำระดับประเทศ จัดเป็นนิทรรศการใต้ร่มพระบารมีในรูปแบบนิทรรศการ online เพื่อน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

โดยให้ประชาชนสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดได้ที่
Website : www.greatstarsartshow.com  และ  www.greatstarsdigital.com
Facebook : www.facebook.com/GreatStarsArtShow และ www.facebook.com/GreatStarsOfficial
เป็นต้นไป

ชื่อผลงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศิลปิน ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
เทคนิค สีอะคริลิค ทองคำเปลว บนผ้าใบ
ขนาด 150×200 ซม.

แรงบันดาลใจ
เริ่มจากการที่ได้วาดภาพ ในโครงการ Double Great for Charity กำหนดให้ศิลปินวาดภาพเฉพาะดารานักแสดงให้เป็นผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ในแนวทางของศิลปิน เมื่อราวปี พศ.2556 เมื่อจบโครงการ เห็นว่าตนเองสามารถที่จะวาดรูปเหมือนทั่วไปให้มีความเป็นศิลปะร่วมสมัยได้ จึงอยากวาดภาพบุคคลที่อยากจะวาด ที่ไม่ใช่กาวาดภาพเหมือนทั่วไป จึงเลือกที่จะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยได้ตรองอยู่ว่าจะวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระองค์ท่านในช่วงเวลาใด จึงคิดหวนกลับไปถึงวัยเด็ก ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้เริ่มเล่นสนุกด้วยการทำบางสิ่งบางอย่างในเชิงหรือกระบวนของศิลปะเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัว ด้วยการนำเอาเหรียญเศษสตางค์ต่างๆ ที่มีพระบรมรูปของพระองค์ท่าน ในแบบนูนต่ำที่ประทับอยู่บนเหรียญหลายอัตรา นำมาสอดรองใต้กระดาษสมุด แล้วเอาดินสอมาขูดขีดถู ปรากฏร่องรอยเป็นภาพขึ้นมาตอนนั้นเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เกิดความสนใจและสนุกกับวิธีการนั้น เกิดเป็นความประทับใจเป็นความทรงจำ จึงเป็นที่มาของการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัว โดยไปค้นคว้าหาภาพต้นแบบพระบรมฉายาลักษณ์ ที่สร้างเหรียญในสมัยนั้น มาสร้างสรรค์ใหม่โดยตั้งใจวาดภาพเป็นแบบประเพณีไทย ที่แสดงรูปด้านข้าง เน้นเป็นภาพสองมิติ ไม่มีความลึกและลงสีแบนแบน แล้วตัดเส้นแบบจิตรกรรมไทย  เพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทยในแนวประเพณี โดยอาศัยต้นแบบมาจากพระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงกับปวงชนชาวไทย เกินที่จะสรรหาถ้อยคำมาบรรยายให้สมกับสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมอบความอุดมสมบรูณ์ความอยู่เย็นเป็นสุข ความเป็นผู้คนที่มีจิตไมตรี ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริเป็นโครงการต่างๆกว่าสี่พันโครงการ รวมถึงพระราชดำรัสต่างๆให้คนไทยและแผ่นดินไทยภายไต้พระบรมโพธิสมภารแห่ง รัชกาลที่ ๙

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน สมภพ บุตราช
ชื่อผลงาน พระเจ้าแผ่นดิน
ขนาด 210x185cm
เทคนิค ดินบนผ้าใบ

ดินที่นำมาเขียนภาพเป็นดินที่หาได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดินทราย ดินเหนียว ดินโคลน ฯลฯ ซึ่งมีสีสันขาวเหลืองแดงดำเหมาะที่จะนำมาเขียนภาพเหมือนคนได้เป็นอย่างดี และการเขียนก็ไม่ได้ผสมแต่งเติมสีหรือวัสดุอะไร มีแต่ก็เพียงกาวน้ำเพื่อให้ดินแกะติดกับผ้าใบเท่านั้น เพื่อคงความเป็นธรรมชาติของดินดั่งเดิมใว้ การเขียนภาพพระเจ้าแผ่นดินโดยใช้ดินที่หาเก็บมาจากที่ต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคกลาง เหนือ อีสานใต้ จึงได้ความหมายความรู้สึกลึกลงไปในจิตใจต่อพระองศ์ท่านอย่างที่คาดไม่ถึง

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 1
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 2
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อศิลปิน เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล
ชื่อผลงาน THE THRONE 3
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

แนวความคิด
รำลึกถึงการเริ่มต้นของสมัยรัชกาลที่เก้า ที่ท่านได้ผ่านกาลเวลาอันวุ่นวาย และได้ปฎิบัติราชกรณียกิจ จนได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับ เป็นมหาราชของโลก

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง
ศิลปิน ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน  แสงแห่งปัญญาส่องปฐภี
ศิลปิน สุวัฒน์ วรรณมณี
เทคนิค  อะคลีลิค ดินสอดำ สีพาสเทล. ขนาด 45×60.cm

แรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ทรงนำหลักธรรม ทศพิธราชธรรม มาประยุกต์ใช้ในการปกครองและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ ร่มเย็น ผาสุข อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งๆขึ้น

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวง รัชกาลที่ 9
ศิลปิน วัชระ กล้าค้าขาย
เทคนิค สีชอล์คบนกระดาษ
ขนาด 50×70 ซม.

แรงบันดาลใจ
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และชุดนี้พระองค์มีพระสิริโฉมที่งดงามสง่ายิ่ง

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวงของแผ่นดิน
ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
ปีที่สร้าง  2013
เทคนิค ชาโคลบนกระดาษ
ขนาด  30 ×42 เซนติเมตร

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน ในหลวงของฉัน
ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
ปีที่สร้าง  2013
เทคนิค ชาโคลบนกระดาษ
ขนาด  30 ×42 เซนติเมตร

แรงบันดาลใจจากพ่อหลวง
“ความสุขของผมเองที่ได้วาดภาพ พระสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ก็คือว่ามีความสุขและไม่รู้สึกเน็ตเหนื่อย  ดังที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องของความเพียร คือสิ่งที่เราทำ ถ้าตั้งใจทำ และมีความเพียรก็จะประสบความสำเร็จ การวาดภาพของพระองค์ผมไม่รู้สึกเน็ตเหนื่อยเลย เหมือนกับที่พระองค์ท่านไม่รู้สึกเหน็ตเหนื่อยต่อการช่วยเหลือผสกนิกรของพระองค์ท่านครับ”

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน Behind Blue Eye
ศิลปิน ธนฤทธิ์  ทิพย์วารี
เทคนิค drawing on sa paper
ขนาด 100x80cm

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน “แสงเงาแห่งพระบารมี”
ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน
เทคนิค ปากกาลูกลื่นบนผ้าใบ
ขนาด 172×148 cm

แนวความคิด
ผมได้นำเทคนิคปากกาลูกลื่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ธรรมดาสามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จากสิ่งธรรมดาสามัญนี้ ผมนำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานวาดเส้นรูปพระพักตร์ขนาดใหญ่จนสำเร็จผลได้ด้วย วิริยะ ความเพียร โดยมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ทรงเป็นแบบอย่างในการเพียรสร้างสรรค์ ความอยู่ดี มีสุขสงบให้ปวงชนใต้พระบารมี โดยมิได้แบ่งแยก ทรงเป็นเสมือน “แสง” ที่ให้ความสว่าง ความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตความหวัง แสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุม นำความอบอุ่นแก่แผ่นดินและพสกนิกร “เงา” คือร่มแห่งพระบารมีปกเกล้าคุ้มครอง ให้ความสงบร่มเย็นเป็นสุขปลอดภัย ทรงเป็นทั้งแสงและเงาที่ให้คุณค่าความสมดุลแก่ปวงชนทุกหมู่เหล่า รวมถึงผู้ลี้ภัยต่างถิ่น ต่างภาษา มาพึ่งพระบารมีภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ทั้งในยามทุกข์ ได้บรรเทาทุกข์ และยามสุขใ ห้สุขยิ่ง ด้วยพระเมตตาเสมอมา

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน Endless Love
ศิลปิน โยทะกา  จุลโลบล
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด 80 x 100 cm.

ในหลวงท่านทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ท่านทำแบบเงียบๆ สอนให้เราปิดทองหลังพระเสมอ เพราะความดีที่ทำวันนึงมันจะล้นมาข้างหน้าเอง การเป็นคนยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องประกาศ เพราะมันจะเกิดขึ้นเองจากความดีที่ทำ ดีกว่าแสดงตัวว่าตนเป็นคนดีเพียงแค่ให้คนชื่นชูและบอกว่ายิ่งใหญ่ ในหลวงไม่เคยทำอะไรตามกระแส ไม่เคยบอกให้เรารักท่าน ไม่เคยบอกเราว่าท่านเหนื่อยแค่ไหน แต่ท่านบอกรักเราทุกคนด้วยสิ่งที่ท่านทำให้กับเราทุกคน สำหรับดิฉันแล้วในหลวงเพียงองค์เดียวเท่านั้น ที่ดิฉันจะเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ ในหลวงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะความดีที่ทำมา 70 ปีไม่ใช่แค่ 7 วันหรือ 7 ปี.. ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน: มหาราชแห่งความพอเพียง
ศิลปิน: ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
ขนาด: 90×100 cm
เทคนิค:สีน้ำมันและอะครีลิคบนผ้าลินิน

>> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<

ชื่อผลงาน “ดั่งแสงสุริยา 2”
ศิลปิน มานิตย์ ศรีสุวรรณ์
เทคนิค อะครีลิค บน ลินิน
ขนาด 80×100 ซม.

แนวคิด
“สำหรับผม พ่อเปรียบเสมือน แสงสุริยา แสงจากดวงตะวันแรกในรุ่งเช้า และ แสงสุดท้ายอันเจิดจรัสในยามเย็น”

> ดาวน์โหลดภาพนี้ <<